Biuletyn Informacji Publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Błoniu

 • Rozciągnij na max
 • Zwiększ szerokość
 • Zmniejsz szerokość
 • Powiększ czcionkę
 • Rozmiar czcionki domyslny
 • Zmniejsz czcionkę

BIP - Szkoła Podstawowa Nr 1 Błonie

Wynik konkursu na stanowisko Głównego Księgowego w SP Nr1 w Błoniu

Drukuj PDF
Wynik konkursu na stanowisko Głównego Księgowego w SP Nr1 w Błoniu


Dokument utworzył: Krzysztof Rochalski Data dodania: 2015-03-03 00:00:00

Dokument zmienił: Krzysztof Rochalski Data publikacji: 2015-03-04 20:19:11

Odsłon: 1405


Poprawiony: środa, 04 marca 2015 19:27 Więcej…

KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR1 W BŁONIU

Drukuj PDF

KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR1 W BŁONIU


Dokument utworzył: Krzysztof Rochalski Data dodania: 2015-02-09 12:25:24

Dokument zmienił: Krzysztof Rochalski Data publikacji: 2015-02-09 13:25:58

Odsłon: 1385


Poprawiony: poniedziałek, 09 lutego 2015 12:58 Więcej…

Statut szkoły

Drukuj PDF

R O Z D Z I A Ł  I

 

Przepisy ogólne

 

§ 1

 

 • Nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Błoniu ul. Poniatowskiego 19
 • Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Błonie.
 • Nadzór merytoryczny pod względem realizacji programu dydaktycznego i wychowawczego sprawuje Kuratorium Oświaty w Warszawie.
 • Cykl kształcenia trwa 6 lat.

 

§ 2

 

 • Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • Szkoła posiada własny sztandar z godłem Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • Zasady gospodarki finansowej i materiałowej szkoły określają odrębne przepisy.
 • Szkoła jest organem funkcjonującym na zasadzie jednostki budżetowej.

Dokument utworzył: Administrator Data dodania: 2011-07-26 12:26:46

Dokument zmienił: Krzysztof Rochalski Data publikacji: 2011-07-26 14:27:04

Odsłon: 2879


Poprawiony: poniedziałek, 03 października 2011 10:54 Więcej…

Strona 1 z 3